Popüler Komedi FilmlerindeCameo’lar

 

 

Komedi filmlerinikimsevmez ki?! İzlerkenkahkahaatmaktankendimizialamadığımız, hayatınsıkıcıveyorucuanlarınıunutturanbufilmler, bazenbeklenmediksürprizlerle de karşımızaçıkar. Evet, bahsettiğimşeycameo’lar: Küçükrollerlefilmeanidendahilolan, genellikleünlüisimler. Peki, bucameo’larnedenbukadarözelvenedenbukadarçokkonuşuluyor? Hadi gelin, detaylarınabirliktebakalım.

Cameo’nunSihirliAnı

Bir film izlerken ana karakterlerinmaceralarınadalmışken, birdentanıdıkbiryüzlekarşılaşmakbizi ne kadar da şaşırtır. Belki de o kişi, sadecebirkaçsaniyeliğineekrandabelirir, ama izleyicileriçinbu an genellikleunutulmazolur. Cameo’lar, genelliklesenaryonunasılakışınadoğrudanetkietmese de, izleyiciyişaşırtmak, güldürmekya da sadeceeğlendirmekiçinoldukçaetkilidir.

Örneğin, “Zombiland” filminde Bill Murray’unkendisinioynaması, izleyicilertarafındanoldukçabeğenilmişti. Burada Bill Murray, zombilereyakalanmamakiçinkendigibibirzombigibidavranıyor. Bu kısasahne, filmi izlerkenbeklemediğimiz ama son dereceeğlencelibir an yaratıyor.

ÜnlülerinFarklıYüzleri

Cameo’largenellikleünlülerinalışılmışındışındabirroldegörünmelerineolanaktanır. Belki de ağırlıklıolarakdramatikrollerdegördüğümüzbiraktör, birkomedifilmindeanidenkarşımızaçıkarvekendinitamamenfarklıbirşekildeifadeeder. Bu durum, izleyiciiçin filmi dahailginç hale getirirveaynızamandaaktörya da ünlüiçin de yeni bir fan kitlesioluşturabilir.

“Anchorman: Ron Burgundy’ninEfsanesi” filminde Will Smith, sahneyeanidengirervesadecebirkaçreplikleizleyicilerikahkahalaraboğar. Normaldeaksiyonveya dram filmlerindegörmeyealışkınolduğumuz Will Smith’ibutürbirroldegörmek, izleyiciiçinsürprizbirdeneyimoluşturur.

Cameo’nunGücü

Bu türanlar, film içinbirtür ‘ekstrabaharat’ işlevigörür. Ana hikayeveyakaraktergelişimiüzerindebelirleyicibiretkisiolmasa da, izleyiciiçinunutulmazanlaryaratırvefilmingenelizleniminiolumluyöndeetkiler. Cameo’nunbirdiğerönemlietkisi de, sosyalmedyadavegünlükkonuşmalardahızlayayılmasıdır. İyi bir cameo, izleyicilertarafındanhızlapaylaşılırve film içinücretsizbirtanıtımaracıhalinegelir.

720pizle sitesindekomedifilmlerini, bilimkurgufilmlerini, vediğerbirçokkategorideistediğinizfilmleriindirmedenizleyebilirsiniz.

Cameo’nunUnutulmazEtkisi

Cameo’lar, belki de birfilminenazplanlanmış ama ençokkonuşulanyönlerindenbiridir. Hem izleyicilerişaşırtma hem de ünlüleriçin yeni biretkileşimyoluyaratmapotansiyelinesahiptirler. Sadeceeğlencelideğil, aynızamandaizleyicive film yapımcılarıiçinbirkazan-kazandurumuyaratır. Cameo’lar, küçük ama etkilidetaylarolaraksinematarihindekesinliklekendilerineözelbiryerbulmuşlardır.

Bir sonrakikomedi filmi izlerken, ana hikayenindışında, buküçük ama önemli cameo detaylarına da dikkatetmeyeçalışın. Kim bilir, belki de filmi dahaöncehiç fark etmediğinizbiraçıdangörmüşolursunuz. Cameo’larınbuetkileyicigücü, onlarısadecebirerküçükrololmaktançıkarırveonlara, izleyiciyekalıcıbirizbırakmapotansiyelikazandırır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *